Alternativa Behandlingar! 

07.07.2019

Utställarna kommer att erbjuda på diverse behandlingar till mässpriser. Här skrivas det lite kort fakta om vad det är för olika behandlingar. Och detta kommer att fyllas på allt eftersom vi får in mer från våra utställare.

Betalning sker hos utställaren. Oftast så har dom tillgång till swish annars så är det bra att ha kontanter med sig.
Detta beror på att det finns minimal tillgång till el (då nätverket är gammalt) och helt avsaknad av wifi i lokalen så det kommer inte finnas möjlighet att dra kort.   

Irisavläsning (Iridologi): Kan berätta om din hälsa. I irisen finns det nervtrådar som är anslutna till alla din organ och körtlar i din kropp. Genom att se efter skiftningar och mönster på dina fibrer i olika områden i dina ögon så kan man berätta om orenheter, inflammationer, försvagningar och mycket mer.

Auraavläsning: Energifälten, som vi kallar aura, är alltid i rörelse dess färger och storlek förändras i förhållande till hur vi mår och känner oss. Om man träffar någon man tycker mycket om utvidgas auran och man känner sig glad och bra till mods, träffar man istället någon som man tycker illa om så drar auran ihop sig och man känner sig illa till mods. Man kan känna att den man tycker illa om kryper under skinnet på en och det är precis vad som händer.

Auran avspeglar vår personlighet, våra kvaliteter, hur vi mår och vilka möjligheter vi har. Färgerna kan skifta lite från person till person och kan också tolkas olika men grundtemat i aurans sammansättning är alltid den samma.


Reiki: Betyder ungefär mental andlig energi och är en gammal japansk healingteknik. Man använder sig av händerna som fungerar som en kanallänk mellan mottagare och universums helande energier. Reiki arbetar såväl fysiskt som psykiskt och rättar till obalanser och energiblockeringar. Reiki sätter igång en process hos mottagaren som fortsätter en tid efter Reiki behandlingen. Den kan även användas tillsammans med kristallhealing för att förstärka healingen. Reiki fungerar även på djur och växter. Man kan dessutom sända Reiki på avstånd till andra människor, djur, framåt och bakåt i tiden, relationer m.m


Regressionsterapi: Psykiatrer och terapeuter använder sig numera ofta av hypnos. Det gör de för att gå tillbaka till klientens tidigare upplevelser som kan ha orsakat trauma och blockeringar. Många av den vuxens beteende beror på händelser i barndomen. Oftast är klienten inte medveten om att detta beteende existerar eller så förstår hen inte var det kommer ifrån. Då gör terapeuten en så kallad regression på sin klient. Det går till så att klienten sätts i hypnos och sedan leds tillbaka till händelser i barndomen. Ofta säger terapeuten att klienten skall leta efter betydande händelser i livet. Under hypnos så går det att finna händelser som sedan länge är glömda eller förträngda. När sedan klienten har funnit sina dolda minnen så blir det genast mycket lättare att förstå varför vissa beteenden har uppstått.

Det kan faktiskt vara så att klienten söker sig tillbaka till tidigare liv. En del tunga bördor som vi bär på i våra nuvarande liv kan ha tagits med sedan många liv tillbaka. Om inte klienten själv hittar tillbaka till sina tidigare liv och de inte har funnit förklaringen i det nuvarande så kan terapeuten leda klienten till ett tidigare liv. Det finns några få olika sätt att göra det på.