Medium vägledning: 

07.07.2019

Hela dagen så kan du boka tid och bli avläst eller få en läggning av något av ett medium, de ställer ut och tar oftast emot dig, genom att du skriver upp dig på listan vid utställarens bord.

Tänk på att det är väldigt begränsad tid och att du passar den tiden eller de tider du satt upp. För vi bryr ju oss om varann!

Du betalar direkt till mediumet pga avsaknad av wifi och tillgång till el, så kommer vi inte ha möjlighet att dra kort utan är det kontanter eller swish som gäller i hela lokalen.  

Det finns även elever som läser av dig till ett reducerat pris. Dessa elever har träningscert men tänk på att det är en elev. Då elever inte läst av lika många som ett proffs. Däremot finns samma kunskap och gåva även om det är mer nervöst för en elev.

Det är en person förmedlar mellan andevärlden och vår värld. Ett mediums uppgift är att ge bevis på att det finns en andevärld och ett liv efter det vi kallar för fysisk död.

Ett medium har tränat och utvecklat sina specifika psykiska förmåga/förmågor till att kommunicera med andevärlden. Och få information om saker som skall ske i framtiden eller saker som har skett i ditt liv.

Ett utbildat mentalt/clairvoyant medium använder sig tre begrepp:

Clairvoyance:

Betyder klart seende och är mediets sätt att se andevärlden, som en mental eller inre bild. Ibland kan man den clairvoyance personen se anden tydligt som när du ser på ett foto.

Clairsentience:

Betyder klart kännande, där mediet känner mentala känslor som återspeglar personen som mediet kommunicerar med. Tex glädje, ångest, smärta mm

Mediet kan också känna fysiska känslor som sjukdom.

Clairaudience:

Betyder klart hörande, vilket är mediets sinne för att höra kommunikationen med ord, eller som en inre röst.

Mentalt mediumskap är den vanligaste och mest förekommande formen, vilket innebär att andevärlden kommunicerar med mediets sinnen vilket mediumet sedan förmedlar till sin klient. I en sån form att den får kontakt med en avliden, ser din framtid, känner av dina guider och änglar omkring dig, ser dina tidigare liv eller vad som hänt dig tidigare i detta livet. Alla medium jobbar olika och har oftast en specialitet.

Vissa jobbar även med kort som komplement eller använder dom helt i vägledningen. Här kan hen jobba med tarot, lenormand, änglakort, spelkort eller vad nu mediumet föredrar. De kan även använda sig av en pendel då detta kan ge väldigt snabba svar. Och vissa föredrar att spå i kaffesump. Som ni märker så finns det en uppsjö av sätt att jobba.

Ett medium som arbetar med mentalt mediumskap och då skall denna återge sin upplevelse av sin kontakt med andevärlden.
Många frågar om tex kärlek och då får hen upp en bild av en i sina ögon attraktiv person och sen skall hen förmedla detta då bör man tänka på att vad som är attraktivt i hens ögon kan vara det motsatta i ens egen värld. Så allt handlar om ett stort övervägande om vad en skall berätta vid dessa tillfällena.

Det är mediets uppgift att kunna ge dig en så pass bra beskrivning av andekontakten och leverera starka bevis så att det inte råder någon tvekan för dig om vem kontakten är.