Fördjupning

alternativmassa@outlook.com

Du kommer under dagen kunna köpa diverse saker. Här kommer en listan och förklaring på diverse saker som kommer säljas! Vi kommer att fylla på allt eftersom vi får mer information från utställarna.

Betalning sker hos utställaren. Oftast så har dom tillgång till swish annars så är det bra att ha kontanter med sig.
Detta beror...

Utställarna kommer att erbjuda på diverse behandlingar till mässpriser. Här skrivas det lite kort fakta om vad det är för olika behandlingar. Och detta kommer att fyllas på allt eftersom vi får in mer från våra utställare.

Betalning sker hos utställaren. Oftast så har dom tillgång till swish annars så är det bra att ha kontanter med sig. ...

Hela dagen så kan du boka tid och bli avläst eller få en läggning av något av ett medium, de ställer ut och tar oftast emot dig, genom att du skriver upp dig på listan vid utställarens bord.